Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu
  Archiwum - rok 2014
 
Uroczystości pogrzebowe druha Sławomira Chojnackiego - 20.12.2014

W dniu 20 grudnia pożegnaliśmy naszego kolegę i przyjaciela druha Sławka Chojnackiego, który odszedł od nas po ciężkiej chorobie w dniu 17 grudnia.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Katedrze Kaliskiej, a następnie trumna z ciałem przewieziona została do Pamięcina, gdzie Sławek spoczął na cmentarzu parafialnym.
Chcąc uczcić pamięć naszego kolegi wystawiona została asysta honorowa , która towarzyszyła zmarłemu przy trumnie w kościele jak również w ostatniej drodze na cmentarzu. Asystę honorową pełnili: Wieńczysław Garłowski, Artur Goździweicz, Andrzej Olek i Paweł Donart. Wystawiliśmy również poczet sztandarowy w składzie Michał Kaftanowicz, Piotr Lewandowski i Sławomir Ziółkowski. Wieniec niósł Adam Kliber w towarzystwie Henryka Banasiaka i Henryka Wojtkowiaka. Nad całością czuwał Naczelnik Bogumił Dopierała.Cześć Jego PamięciManewry medyczne - 12.12.2014

W dniu 12 grudnia nasza jednostka wzięła udział w ćwiczeniach z zakresu medycyny ratunkowej. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu Kalisza (OSP Lis, OSP Sulisławice, OSP Piwonice, OSP Dobrzec i OSP Kalisz) oraz jeden zastęp z PSP w Kaliszu. Impreza miała miejsce w remizie OSP Dobrzec. Strażacy uczestniczyli w wykładach na temat stosowania opasek uciskowych oraz postępowania w przypadku hipotermii.
Po części teoretycznej każda z jednostek wzięła udział w części praktycznej. Zastępy musiały udać się do zaimprowizowanych zdarzeń zlokalizowanych w okolicy OSP. Każda z ekip miała do wykonania cztery zadania: ratowanie mężczyzny w hipotermii i z zatrzymanym krążeniem, reanimacja kobiety, znalezionej w opuszczonym budynku, z użyciem defibrylatora, ratowanie mężczyzny z prętem zbrojeniowym w powłokach brzusznych oraz opatrzenie rany, za pomocą opaski uciskowej, który obciął sobie przedramię podczas pracy piłą łańcuchowa.
W ćwiczeniach pod dowództwem naczelnika Bogumiła Dopierały wzięli udział: Michał Kaftanowicz, Adam Kliber, Dawid Kornacki, Adam Lisiecki, Damian Matczak, Igor Śródka i Sławomir Ziółkowski.

       
  

VII Mikołajkowy Spływ Płetwonurków Głogów - 7.12.2014

W dniu 7 grudnia, koło mostu tolerancji w Głogowie, odbył się kolejny już VII Mikołajkowy Spływ Płetwonurków. W tegorocznej imprezie wzięła udział rekordowa liczba uczestników - 151. Płetwonurkowie, w większości ubrani w skafandry typy mokrego ( byli ściemniacze w sucharach) mieli do pokonania odcinek ok 4 km rzeką Odrą. Nie było tutaj wygranych ani przegranych, wszystkim uczestnikom dopisywały fantastyczne humory. Na zakończenie imprezy rozdane zostały dyplomy, pamiątkowe koszulki, a wszyscy dobrze się bawili przy skromnym, ale bardzo dobrym posiłku.
Naszą jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Jakub Goździewicz (dopłynął jako pierwszy), Michalina Kaftanowicz, Michała Kaftanowicz, Damian Matczak, Sergiusz Ziółkowski i Sławomir Ziółkowski.


         Obchody Święta Niepodległości - 11.11.2014

W dniu 11 listopada, na placu przed kaliskim ratuszem zebrało się kilkaset osób aby uczcić 96. rocznicę odzyskania niepodległości. Święto tradycyjnie uczcili samorządowcy, parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń oraz uczniowie kaliskich szkół. Sprzed ratusz uroczystości przeniosły się do Katedry Kaliskiej, gdzie odprawiona został msza św. w Intencji Ojczyzny celebrowana przez Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka.
Nasza jednostka uczciła obchody wystawiając poczet sztandarowy w składzie: Michał Kaftanowicz, Henryk Wojtkowiak i Sławomir Ziółkowski. W uroczystości udział również wzięli Bogumił Dopierała, Grzegorz Kuświk i Michalina Kaftanowicz.


       
Wyjazd szkoleniowy Połajewek 8-9.11.2014

W dniach 8-9 listopada 2014 roku grupa kilkudziesięciu strażaków naszej jednostki przebywało w gospodarstwie agroturystycznym nad jeziorem Gopło. Podczas dwudniowego pobytu przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu
ratownictwa medycznego i wodnego. Druhowie doskonalili również swoje umiejętności z zakresu użytkowania i obsługi sprzętu pływającego i ratowniczego  będącego na wyposażeniu jednostki.
        XXXIV Międzynarodowy Bieg Ptolemeusza - 5.10.2014

W dniu 5 października na ulicach Kalisza odbył się 34 Międzynarodowy Bieg Ptolemeusza.
W biegu wzięła udział rekordowa liczba 980 uczestników. W ramach imprezy rozegrano bieg na długości 10 km (dwie pętle po 5 km), jak również biegi przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych ( 1-3 i 4-6), gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych.
W biegu głównym udział wzięło dwóch członków naszej jednostki. Byli to Dawid Kornacki i Kamil Tomasiuk. Natomiast w biegu gimnazjalistów wystartowała Michalina Kaftanowicz z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.


Nasza jednostka czynnie uczestniczyła w organizacji imprezy. Jak co roku zajęliśmy się zabezpieczeniem jednego z odcinków biegu. Swoje posterunki wystawiliśmy wzdłuż ulicy Nowy Świat od ronda Ptolemeusza do ulicy Czaszkowskiej.
W zabezpieczeniu udział wzięli: Bogumił Dopierała, Artur Goździewicz, Jakub Goździewicz, Jonasz Kaczyński, Michał Kaftanowicz, Piotr Krysztofowicz, Adam Linkowski, Sławomir Ziółkowski.


Obchody jubileuszu 150-lecia istnienia OSP Kalisz 27.09.2014

W dniu 27 września 2014 roku odbyły się główne obchody jubileuszu 150- lecia naszej jednostki.
Uroczystości rozpoczęły się mszą ekumeniczną w kaliskiej katedrze św. Mikołaja celebrowaną przez ks. Biskupa Łukasza Buzuna - Biskupa Pomocniczego Diecezji Kaliskiej, ks. Adam Glajcara - Ewangelickiego Duszpasterza Strażaków oraz ks. Piotra Kuświka - Kapelana OSP Kalisz. Po nabożeństwie uczestnicy, przy dźwiękach orkiestry z Iwanowic, przemaszerowali pod kaliski ratusz, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Podczas uroczystości na Głównym Rynku, Prezes Grzegorz Kuświk przedstawił  licznie zebranym gościom skróconą historię kaliskiej OSP. Licznie zgromadzeni goście, między innymi przedstawiciele Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego, Związku OSP, Urzędu Miasta Kalisza, Rady Miasta Kalisza, Starostwa Powiatowego złożyli życzenia i gratulacje druhnom i druhom naszej jednostki.
Z okazji jubileuszu nasza OSP otrzymała Odznakę Honorową "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego", którą w imieniu samorządu województwa wręczył Krzysztof Grabowski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.
Podczas imprezy, zasłużeni druhowie otrzymali medale i wyróżnienia.
Odznaczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej otrzymali:
z rąk Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Krzysztofa Grabowskiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
- Donart Paweł
- Zaremba Piotr
- Linkowski Adam
- Kuświk Grzegorz
- Brzeziński Maciej
Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
- Gryndzińska Natalia
- Lipatow Radosław
- Szczepaniak Sylwester
Brązowy Medal " Za Zasługi dla Pożarnictwa"
- Piątyszek Grzegorz
- Janiak Maciej
- Koser Anna
- Błaszczyk Adam;

z rąk Krzysztofa Nosala, Starosty Kaliskiego i prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz Bogumiła Łączyńskiego, prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Kaliszu
Odznakę "Strażak Wzorowy"
- Michał Kaftanowicz
- Gałęcki Arkadiusz
- Śródka Igor
- Ziółkowski Sławomir.

Całość imprezy zwieńczyła parada, która przeszła ulicami: świętego Stanisława i Śródmiejską do Głównego Rynku. Na ulicy Śródmiejskiej do maszerujących strażaków, pocztów sztandarowych i orkiestry, dołączyło kilkanaście wozów strażackich, które przejechały ulicą Górnośląską i Śródmiejską od Trasy Bursztynowej.

Po zakończeniu obchodów wszyscy zebrani goście i członkowie OSP pozowali do wspólnego zdjęcia, a następnie udali się na uroczysty poczęstunek.

Obchody jubileuszu 150-lecia kaliskiej OSP swoją obecnością zaszczycili:
Józef Racki – poseł na Sejm RP
Adam Rogacki – poseł na Sejm RP
Witold Sitarz – Senator RP
Krystyna Łybacka – posłanka do Parlamentu Europejskiego
Andrzej Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego
Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
Krzysztof Grabowski – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Bogumił Łączyński - prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Kaliszu
Wiesław Golański – Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP
Janusz Pęcherz – Prezydent Miasta Kalisza
Dariusz Grodziński – Wiceprezydent Miasta Kalisza
Jacek Konopka – Wiceprezydent Miasta Kalisza
Andrzej Plichta – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Wrzesińska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Karolina Pawliczak – Radna Miasta Kalisza
Adela Przybył – Radna Miasta Kalisza
Stanisław Paraczyński – Radny Miasta Kalisza
Dariusz Witoń – Radny Miasta Kalisza, przedstawiciel Leszka Aleksandrzaka posła na Sejm RP
Zbigniew Włodarek – Radny Miasta Kalisza, były Prezydent Miasta Kalisza
Bernard Owczarek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
Dorota Karpieko – Radna Powiatu Kaliskiego
Ks. Biskup Łukasz Buzun – Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej
Ks. Adam Glajcar – Ewangelicki Duszpasterz Strażaków
St. bryg. Wieńczysław Prokop – Komendant Miejski PSP
Dariusz Hybś – Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu
Aleksander Quoos – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM Kalisza
Włodzimierz Karman – Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM Kalisza
Andrzej Spychalski – były Prezydent Miasta Kalisza, Senator V kadencji
Kamil Górecki – Prezes Zarządu KZPT Sp. z o.o.
Wojciech Friska – pełnomocnik prezesa zarządu PZU S.A.
Antoni Pietkiewicz – były wojewoda kaliski i mazowiecki
prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak – współautor monografii „Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864 – 2014”
prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak - współautor monografii „Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864 – 2014”
prof. dr hab. Krzysztof Walczak - współautor monografii „Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864 – 2014”
Marek Antczak – Firma Budowlana Marek Antczak

Poczty sztandarowe wystawiły:

OSP Sulisławice

OSP Piwonice

OSP Dobrzec

OSP KZPT

OSP EC Kalisz-Piwonice

OSP Pólko

OSP Godziesze

OSP Blizanów

OSP Wielowieś

OSP Janków Pierwszy

OSP Warszówka

OSP Stawiszyn
Komenda Miejska PSP w Kaliszu


Dodatkowe informację na temat obchodów jubileusz 150-lecia  - znajdują się w zakładce Obchody Jubileuszu


               
 
 
 


UWAGA!!!
PROSIMY O POMOC
Nie chodzi o pieniądze. Szukamy ludzi, którzy mogą oddać szpik niezbędny do przeszczepu.

Mała dziewczynka czeka na POMOC - może to właśnie ty jej pomożesz !!!
              

Pokaz sprzętu do działań przeciwpowodziowych - Kalisz 25.09.2014

W czwartek  25 września na Głównym Rynku, kaliskie jednostki OSP zaprezentowały sprzęt używany do działań przeciwpowodziowych. Strażacy zaprezentowali różnego rodzaju pompy szlamowe i pływające, agregaty pompowe o dużej wydajności, łodzie wiosłowe i silnikowe, napełnianą wodą zaporę przeciwpowodziową - nowość na wyposażeniu OSP oraz sprzęt ochrony osobistej.
Nasza jednostka zaprezentowała łodzie płaskodenne - dwie kompozytowe lekkie oraz jedną aluminiową. Oprócz tego dysponujemy pompą szlamową marki Honda oraz pompą pływającą Niagara.
Sprzęt prezentowali i omawiali: Bogumił Dopierała, Paweł Donart i Grzegorz Olszyna.        


Wielkopolski Strażak Roku 2014 - rozdanie nagród - Poznań 21.09.2014

W dniu 21 września w Hali ARENA w Poznaniu oficjalnie zakończony został plebiscyt na Najpopularniejszego Strażaka Ochotnika - Jednostkę OSP roku 2014. Nasz reprezentant - naczelnik Bogumił Dopierała, po ciężkim "boju" zajął drugie miejsce. W nagrodę druh Dopierała pojedzie na wycieczkę do Europarlamentu, natomiast nasza jednostka wzbogaciła się o sześć nowych hełmów strażackich Calisia Vulca. Całość imprezy uświetnił pożegnalny koncert Budki Suflera.
Naszą jednostkę oprócz Bogumiła Dopierały, reprezentowali: Arkadiusz Gałęcki, Michał Kaftanowicz, Julian Linkowski, Damian Matczak.


       
 

Krzyże Zasługi dla druhów OSP Kalisz - 12.09.2014

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:
ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

W dniu 12 września 2014 roku, w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, z rąk Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz w obecności wiceprezydenta Kalisza Jacka Konopki, druhowie z naszej jednostki otrzymali Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Grzegorz Kuświk - Srebrny Krzyż Zasługi
Paweł Donart - Srebrny Krzyż Zasługi
Maciej Janiak - Brązowy Krzyż Zasługi
Jarosław Miniewicz - Brązowy Krzyż Zasługi
Michał Miniewicz - Brązowy Krzyż Zasługi


            Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków Płetwonurków - Piła-  21-22.08.2014

W dniach 21 i 22 sierpnia, nad jeziorem Płotki koło Piły, odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków Płetwonurków. W klasyfikacji indywidualnej i drużynowej rywalizowało 33 strażaków-płetwonurków z 10 drużyn PSP i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego. Naszą jednostkę, pod dowództwem Bogumiła Dopierały reprezentowali: Wojciech Chojnacki, Łukasz Balcerzyk i Kamil Tomasiuk, którzy w klasyfikacji indywidualnej zajęli odpowiednio 2, 3 i 5 miejsce.

 • PLEBISCYT  - Najpopularniejszy Strażak Ochotnik - Jednostka OSP Wielkopolski 2014

  Po raz kolejny Głos Wielkopolski zorganizował plebiscyt na najpopularniejszego Strażaka Ochotnika - Jednostkę OSP Wielkopolski. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało ponad 100 druhów z całej wielkopolski. Za zajecie trzech pierwszych miejsc, do wygrania są nagrody pieniężne zarówno dla kandydatów jak i dla jednostek które reprezentują. Za zajęcie I miejsca jednostka otrzymuje voucher o wartości aż 15000 zł na zakup sprzętu strażackiego.

  Nasza jednostka zgłosiła do plebiscytu druha Bogumiła Dopierałę - wieloletniego Naczelnika naszej jednostki, instruktora płetwonurkowego, organizatora corocznych obozów szkoleniowych dla płetwonurków, pływaków i ratowników wodnych, społecznika, który na rzecz naszej organizacji przepracował wiele godzin. Warto również przypomnieć że przeszło 30 lat temu tworzył w naszej jednostce struktury Ratownictwa Wodnego.
  Wszystkich, którym leży na sercu dobro jednostki prosimy o wsparcie akcji i przesłanie przynajmniej jednego SMS o treści NASZ.54 na numer 72355. Z góry dziękujemy.
  http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyt/karta/785,bogumil-dopierala-osp-kalisz,24001,id,t,kid.html
  http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyt/785,najpopularniejszy-strazak-ochotnik-2014,id,t.html


          Obóz szkoleniowy w Lusówku - 05-27.07.2014

  W dniach 5-27 lipca w miejscowości Lusówko, nad jeziorem Lusowskim odbył się kolejny obóz szkoleniowo - wypoczynkowy.
  Kilkudziesięciu strażaków płetwonurków-ratowników przez trzy tygodnie zdobywało umiejętności z zakresu płetwonurkowania, ratownictwa wodnego i medycznego. Wielu z nich zdobywało pierwsze szlify płetwonurkowe, inni podnosili swoje kwalifikacje na wyższe stopnie. Dwa razy dzienne odbywały się zajęcia z pływania, nawigacji podwodnej, poszukiwania i wydobywania małych przedmiotów, nurkowania w skafandrach suchych, schodzenia na bezdechu na duże głębokości. Kilkakrotnie odbyły się również zajęcia nocne, podczas których uczestnicy ćwiczyli nurkowanie nocne. Atrakcją tegorocznego obozu były skoki z płynącej z dużą prędkością policyjnej łodzi motorowej. Obozowicze, którzy po raz pierwszy wykonali jakieś zadanie lub osiągnęli kolejny poziom "wtajemniczenia", tradycyjnie otrzymywali "płetwę".  Pomimo kapryśnej pogody wszyscy uczestnicy wyjechali zadowoleni, szczęśliwi i wypoczęci.


   
 
Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Leszczyńskiego - 16.07.14

W dniu 16 lipca odbył się pogrzeb starszego brygadiera w stanie spoczynku Zygmunta Leszczyńskiego, wieloletniego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Uroczysty pogrzeb odbył się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Po mszy świętej, odprawionej w kościele św. Gotarda, prochy byłego komendanta przewiezione zostały na strażackiej drabinie na cmentarz przy ulicy Częstochowskiej. Tutaj zmarłego pożegnała rodzina, przyjaciele, znajomi oraz tłumy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli również zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Marek Kowalski oraz zastępca komendanta wojewódzkiego st. bryg. Lech Janiak. Nasza jednostka wystawiła poczet sztandarowy. W skład pocztu weszli Paweł Donart, Adam Kliber, Sławomir Ziółkowski.

          Cześć Jego Pamięci


Ćwiczenia zgrywające jednostek OSP - 28.06.14

W dniu 28 czerwca na boisku w Piwonicach odbyły się doroczne ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu Kalisza. W imprezie udział wzięły OSP Kalisz, OSP Dobrzec, OSP Sulisławice, OSP Lis, OSP Piwonice i OSP Elektrociepłownia Kalisz. W tym roku zawodnicy zmierzyli się w takich konkurencjach jak: bieg w workach, rzut kołem ratunkowym, bieg w "nartach na trawie" oraz w bardziej poważnej konkurencji jakim było rozwinięcie linii bojowej zasilanej sikawką konną. Wszystkim uczestnikom imprezy dopisywały dobre humory. Pomimo, że impreza ma charakter zawodów wszyscy świetnie się bawili i wspólnie dopingowali. na zakończenie imprezy wręczone zostały puchary za zajęte miejsca oraz dyplomy potwierdzające udział w ćwiczeniach. Nasza jednostka w tym roku zajęła III miejsce. Ćwiczenia zakończyły się wspólnym posiłkiem: strażacką grochówką i kiełbasą z grilla.


   
                                                                                                                              
 


Koncert trzech tenorów Filharmonii Kaliskiej - 20.06.14

W dniu 20 czerwca, na placu przy kaliskim teatrze odbył się koncert tenorów Kaliskiej Filharmonii. Był to koncert kończący cykl imprez zorganizowanych w związku z obchodami dni Miasta Kalisza. Nasza jednostka miała za zadanie zabezpieczyć imprezę od strony rzeki. W zabezpieczeniu udział wzięli: Bogumił Dopierała, Tomasz Durman, Michalina Kaftanowicz, Michał Kaftanowicz, Sergiusz Ziółkowski i Sławomir Ziółkowski.


 
                                                                                                              Więcej zdjęć: KLIKNIJ

   Międzynarodowe Otwarte regaty Wioślarskie - Szałe 16.06.14

W dniu 14 czerwca na zalewie w Szałem odbyły się Międzynarodowe Otwarte Regaty Wioślarskie połączone z Otwartymi Mistrzostwami Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
Coroczne regaty, które zgromadziły zawodników z całej Polski, jak również z zagranicy rozgrywane były w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich. Organizatorem imprezy było Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie.
Nasza jednostka odpowiedzialna była za zabezpieczenie imprezy na wodzie. Wystawiliśmy cztery łodzie motorowe oraz skuter wodny należący do jednego z naszych druhów.
Naszą jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Maciej Adamczyk, Paweł Donart, Jakub Goździewicz, Michał Kaftanowicz, Dawid Kornacki, Piotr Lewandowski, Adam Linkowski, Radosław Lipatow, Kacper Lipatow, Adam Lisiecki, Damian Matczak i Grzegorz Olszyna.

  


V Gminny Festyn "Strażacy Dzieciom" - Zagorzyn - 8.06.2014

W dniu 8 czerwca odbył się V jubileuszowy Gminny Festyn "Strażacy Dzieciom". Gospodarzem tegorocznego festynu była OSP Zagorzyn. Podczas festynu można było oglądać ekspozycję sprzętu pożarniczego i ratownictwa wodnego, pokaz ratownictwa medycznego. Imprezę uświetniła swoim wystąpieniem Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychów.
Podczas festynu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze na wesoło.
Nasza jednostka przybyła na imprezę z łodzią motorową typy RIB, a także zaprezentowała sprzęt ratunkowy i nurkowy wykorzystywany podczas działań ratowniczych.
Jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Jonasz Kaczyński, Adam Linkowski, Sławomir Ziółkowski, Sergiusz Ziółkowski.
Dni Miasta Kalisz - koncert KULT - 6.06.14

W dniu 6 czerwca na rzece Prośnie w pobliżu teatru nasza jednostka zabezpieczała koncert KULT, który był częścią obchodów Dni Miasta Kalisza.
Bezpieczeństwa pilnowali strażacy na łodzi motorowej i skuterze wodnym.
Jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Jonasz Kaczyński, Michał Kaftanowicz, Piotr Lewandowski, Adam Linkowski, Radosław Lipatow, Sławomir Ziółkowski, Sergiusz Ziółkowski. 

 
Festyn rodzinny - Pola Marsowe -  Kalisz - 6.06.14

W dniu 6 czerwca na Polach Marsowych odbył się doroczny festyn rodzin. Wśród wielu atrakcji można było się zapoznać ze sprzętem, jakim dysponują strażacy z kaliskich OSP. Również nasza jednostka zaprezentowała sprzęt jakim dysponujemy i używamy do działań ratowniczych. Na imprezę przybyliśmy samochodem marki Ford wraz z łodzią motorową typu RIB. Zaprezentowaliśmy również sprzęt nurkowany wykorzystywany podczas działań.
Naszą jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Paweł Donart, Jonasz Kaczyński, Michał Kaftanowicz, Piotr Lewandowski, Adam Linkowski, Sławomir Ziółkowski, Sergiusz Ziółkowski.

  
 


 
V Puchar Polski Zachodniej w Ratownictwie Wodnym i Działaniach Przeciwpowodziowych -
Bytom Odrzański - 30.05 - 1.06.2014


W dniach 30, 31 maja i 1 czerwca na kanale portowym w Bytomiu Odrzańskim rozegrano piątą, jubileuszową edycję Pucharu Polski Zachodniej w Ratownictwie Wodnym i Działaniach Przeciwpowodziowych. W zmaganiach wzięło udział 13 drużyn z terenu województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Rywalizacja odbywała się w sześciu konkurencjach: przeprawa, budowa wału przeciwpowodziowego, wyścig łodzi wiosłowych, tor przeszkód, pierwsza pomoc oraz śmigłowiec - oceniana jako najtrudniejsza.
Nasza jednostka wystawiła jedną drużynę w składzie: Michał Kaftanowicz, Adam Kliber, Radosław Lipatow, Sławomir Ziółkowski.
W tych zawodach braliśmy udział po raz pierwszy. Pojechaliśmy tam głównie po to, aby zapoznać się z konkurencjami, które są tam rozgrywane, zebrać kolejne doświadczenia i na ich podstawie przygotować plan przygotowań do kolejnych zawodów tego typu.
W klasyfikacji generalnej zajęliśmy 12 miejsce  
 
III Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2014 - 31.05 - 1.06.2014

W dniach 31 maja i 1 czerwca na zalewie pokrzywnickim w podkaliskiej miejscowości Szałe, odbyły się III Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe. W regatach wzięło udział 93 zawodników z kraju i zagranicy, którzy wystartowali w kilku kategoriach.
Po raz kolejny na zakończenie dwudniowej imprezy, rozegrano Mistrzostwa Kalisza w Pływaniu na Byle Czem.
Strażacy z naszej jednostki zabezpieczali imprezę na wodzie. Wystawiliśmy dwie łodzie motorowe. W skład załogi wchodzili min. płetwonurkowie ratownicy.
Jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Paweł Donart, Artur Goździewicz, Jakub Goździewicz, Jonasz Kaczyński, Grzegorz Olszyna, Kamil Tomasiuk, Michał Wojciechowski, Sergiusz Ziółkowski. 
 
XXII Memoriał im. Tadeusza Pasika - 18.05.2014

 W dniu 18 maja odbył się XXII Memoriał im. Tadeusza Pasika. Imprezę zorganizowało KTW na rzece Prośnie. w zawodach wzięło udział ok. 300 zawodników z całej Polski. Rozegrano 20 biegów w różnych kategoriach, w tym również sztafetę 4 x 200 m.
Tradycyjnie, jak bywa przy okazji tego typu imprez, nasza jednostka poproszona została o zorganizowanie zabezpieczenia imprezy na wodzie. Do zabezpieczenia wystawiliśmy 3 łodzie motorowe, na których obowiązkowo przebywał przynajmniej jeden płetwonurek ratownik.
Naszą jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Paweł Donart, Artur Goździewicz, Jakub Goździewicz, Jonasz Kaczyński, Michał Kaftanowicz, Adam Kliber, Piotr Lewandowski, Igor Śródka, Sławomir Ziółkowski, Sergiusz Ziółkowski.   
Wielkopolski Przegląd Orkiestr Dętych w Kaliszu - 11.05.2014

 W dniu 11 maja pod kaliskim ratuszem pojawiło się 18 orkiestr z całej Wielkopolski. Na Głównym rynku wspólnie zagrały dwa utwory "Rycerze Floriana" oraz hymn Ochotniczych Straży Pożarnych, a następnie cała kolumna przemaszerowała pod Basztę Dorotkę, gdzie odbywała się główna część imprezy.
Kilkudziesięciu strażaków OSP zabezpieczało całą imprezę. Nasza jednostka miała za zadanie przygotować miejsce, gdzie uczestnicy imprezy mogli odpocząć i posilić się. żeby to zorganizować, rozbite zostały dwa namioty wojskowe, w których ustawione zostały stoły i ławki.
Naszą jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Artur Goździewicz, Jakub Goździewicz, Jonasz Kaczyński, Michalina Kaftanowicz, Michał Kaftanowicz, Adam Linkowski, Aleksander Walaszczyk, Artur Wrona, Sławomir Ziółkowski.

 

 
Kurs Podstawowy Strażaka Ratownika - 22.03 - 10.05.2014

 W okresie od 22 marca do 10 maja bieżącego roku w siedzibie PSP w Kaliszu, kilkudziesięciu strażaków OSP z jednostek powiatu kaliskiego, przeszło szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP. Z naszej jednostki szkolenie odbyło i ukończyło z wynikiem pozytywnym  dwóch strażaków: Tomasz Durman i Sławomir Ziółkowski
Święto Konstytucji - Kalisz - 3.05.2014

 W dniu 3 maja kaliszanie uczcili 223 rocznicę Konstytucji 3 Maja. Oficjalne obchody zorganizowane zostały w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Święto Konstytucji zgromadziło poczty sztandarowe służb mundurowych, harcerzy, kaliskich szkół, jednostek OSP. Wśród gości byli również samorządowcy, parlamentarzyści oraz wielu znamienitych gości.
Również nasza jednostka wystawiła poczet sztandarowy. Naszą jednostkę reprezentowali: Bogumił Dopierała, Adam Linkowski, Artur Wrona, Sławomir Ziółkowski

Wyjazd szkoleniowy Ślesin - 26 - 27.2014

W dniach 26 - 27 kwietnia 2014 roku  kilkudziesięciu członków naszej jednostki uczestniczyło w corocznym wyjeździe szkoleniowym nad jeziorem mikorzyńskim. Podczas dwudniowego pobytu strażacy doskonalili swoje umiejętności płetwonurkowe, jak również umiejętności z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu jednostki oraz technik ratowniczych.                                                 
  
 
Zabezpieczenie Wyścigu Kolarskiego " Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR 2014" - 12-13.04.2014 

W dniach 12 i 13 kwietnia w Kaliszu i okolicach odbywały się II i III etap XXIX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego " Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR 2014". Nad bezpieczeństwem zawodników jak i kibiców czuwało wiele służb. Również nasza jednostka poproszona została o pomoc w realizacji tak trudnego zadania jakim jest zabezpieczenie tego typu zawodów. W zabezpieczeniu udział wzięli: Dopierała Bogumił, Chojnacki Sławomir, Kornacki Dawid, Śródka Igor, Wrona Artur, Ziółkowski Sławomir.
V spływ "Szlakiem Solnym" Nowa Sól - 12.04.2014 

W dniu 12 kwietnia 2014 roku w Nowej Soli odbył się V spływ " Szlakiem Solnym". Śmiałkowie, a było ich przeszło 30 mieli do pokonania odcinek 14 kilometrów od Bytomia Odrzańskiego - Nowej Soli. Uczestnicy ubrani jedynie w kombinezony typu mokrego (pianki) zmagali się z niską temperaturą wody - ok. 4 stopni i długim dystansem. ich sprzymierzeńcem była fantastyczna, jak na tą porę roku pogoda oraz dość wartki nurt Odry. Naszą jednostkę reprezentowali: Anna Goździewicz, Michalina Kaftanowicz, Dagmara Lipatow, Artur Goździewicz, Jakub Goździewicz, Michał Kaftanowicz, Adam Kliber, Kacper Lipatow, Radosław Lipatow i Sergiusz Ziółkowski.

 
 Kurs Sternika motorowodnego - grudzień 2013 - kwiecień 2014

W dniu 3 kwietnia 2014 roku na zalewie pokrzywnickim w Szałem zakończył się kurs na sternika motorowodnego. Kurs został zorganizowany przez Szkołę Żeglarstwa MORKA z Kalisza, a zajęcia teoretyczne prowadzone w siedzibie OSP w Kaliszu. W kursie wzięło udział kilkunastu członków naszej jednostki. Intensywne szkolenie zakończone zostało egzaminem teoretycznym i praktycznym. wszyscy uczestnicy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskując uprawnienia do kierowania jachtami motorowodnymi.
Jest to kolejny kurs, który przechodzą nasi członkowie podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje i umiejętności, wykorzystywane podczas akcji ratowniczych.


 
   VIII Spływ Twardzieli Rzeką Prosną im. Jana Pasia w Kaliszu - 15.03.2014

63 śmiałków wzięło udział w VIII Spływie Twardzieli Rzeką Prosną im. Jana Pasia w Kaliszu. Śmiałkowie mieli do pokonania  4-kilometrowy odcinek rzeki. Start miał miejsce przy moście kolejowym, a meta zlokalizowana była przy teatrze. Woda była o temperaturze ok 3 stopni, wiał silny, porywisty wiatr, tworzący cofkę, co dodatkowo utrudniało pokonanie trasy. Pikanterii dodawał fakt, że pływacy mogli być ubrani jedynie w skafandry typu mokrego.
Naszą jednostkę reprezentowali: Adam Goździewicz, Jakub Goździewicz, Marcin Józefowski, Dawid Kornacki, Radosław Lipatow, Grzegorz Piątyszek, Piotr Piątyszek, Krzysztof Salamon, Piotr Tann, Sławomir Ziółkowski.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwało kilkunastu ratowników na łodziach. Nasza Jednostka wystawiła dwie łodzie z 6-cioma ratownikami : Bogumił Dopierała, Sławomir Chojnacki, Artur Goździewicz, Michał Kaftanowicz, Aleksander Walaszczyk, Henryk Wojtkowiak.

  
  
Zebranie sprawozdawcze OSP Kalisz - 23.01.2014r.


W dniu 23 lutego w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013.  Jak co roku, oprócz druhen i druhów z naszej jednostki, w zebraniu udział wzięli liczni goście repezentujący min. Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP, PSP w Kaliszu i Urząd Miasta Kalisza. Podczas obrad ślubowanie złożyli nowi członkowie OSP oraz wręczono odznaczenia i wyróżnienia.


  
 
 
X Ogólnopolski Zimowy Spływ Obrą o tytuł OBERSTRONGA - 22.02.2014r.
 

W dniu 22 lutego w Skwierzynie 56 śmiałków wzięło udział w jubileuszowym X Ogólnopolskim Zimowym Spływie Obrą o tytuł OBERSTRONGA. Celem spływu jest pokonanie wpław wyznaczonego odcinka rzeki Obra. Uczestnicy ubrani jedynie w kombinezony typu „mokrego” mieli do pokonania odcinek o długości blisko 9 kilometrów, w wodzie o temperaturze ok. 3 stopni Celsjusza. Wartki nurt, mnóstwo zakrętów i liczne zwały drzew blokujące przeprawę spowodowały, że każdy z uczestników musiał się zmierzyć ze swoimi słabościami zarówno fizycznymi jak psychicznymi. 
Podczas uroczystego obiadu wręczona została Honorowa Odznaka "RATOWNIK PŁETWONUREK". Została ona   nadana przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu naszemu przyjacielowi z OSP Nowa Sól Ireneuszowi Pilimon.
Naszą jednostkę reprezentowali: Michał Kaftanowicz, Radosław Lipatow, Grzegorz Olszyna, Ewa Olszyna, Piotr Piątyszek Grzegorz Piątyszek oraz Piotr Tann.


 

  
 
45 -lecie OSP przy Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice - 14.02.2014r
  

W dniu 14 lutego strażacy z OSP przy Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice uczcili 45 rocznicę powstania swojej jednostki. w obchodach uczestniczył poczty sztandarowe z pozostałych kaliskich jednostek OSP. W uroczystości udział wziął przedstawiciel Prezydenta Miasta Kalisza, przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP oraz zaproszeni goście. Naszą jednostkę reprezentowali : Bogumił Dopierała, Michał Kaftanowicz, Adam Linkowski i Sławomir Ziółkowski.


  


 

X spływ twardzieli rzeką Odrą - 8.02.2014 r.
 

 

W dniu 8 lutego członkowie naszej jednostki wzięli udział w X spływie twardzieli rzeką Odrą z Bierawy do Koźla. w imprezie udział wzięło 31 śmiałków z całej Polski. Naszą jednostkę reprezentowali: Radosław Lipatow, Grzegorz Olszyna.  


 
Prezentacja sprzętu nurkowego i technik ratowniczych - 28.01.2014r.


W dniu 28 stycznia strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w imprezie szkolnej "Bezpieczne ferie zimowe" zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu. Strażacy podczas prezentacji zaprezentowali i omówili stosowany podczas akcji ratowniczych sprzęt, przedstawili techniki stosowane w ratownictwie oraz omówili zagrożenia wynikające z zabaw w wodzie i na lodzie. W prezentacji udział wzięli: Bogumił Dopierała, Sławomir Ziółkowski, Michał Kaftanowicz, Michalina Kaftanowicz.


 
  
 
 
 
 
  Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie jakichkolwiek treści ze strony internetowej OSP w Kaliszu bez zgody autora surowo zabronione. Copyright by Wojciech Śniegula.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja