Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu
  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Kalisz

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to grupa prężnie działających młodych ludzi w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu. Młodzież jest szkolona w szczególności z zakresu: pierwszej pomocy, podstawowej wiedzy pożarniczej, pływania i płetwonurkowania.

 
                 Ćwiczenie bojowe podczas zawodów sportowo - pożarniczych
 

                  Chłopaki wkraczają do boju!


W skład MDP wchodzi kilkadziesiąt osób do lat osiemnastu. Przez cały rok, dwa razy w tygodniu, odbywają się aktywne zajęcia basenowe, na które uczęszczają ludzie młodzi jak i dorośli strażacy doskonaląc swoje umiejętności z wykorzystaniem sprzętu nurkowego. Zajęcia prowadzi naczelnik - dh Bogumił Dopierała. Co roku w okresie wakacji odbywają się zgrupowania szkoleniowo - rekreacyjne, na których przez okres trzech tygodni szkolą się ludzie młodzi i dorośli. Na wyjazdach odbywają się różnego rodzaju dyscypliny sportowe, a większość młodzieży bierze udział w wieloboju, w skład którego wchodzą różne konkurencje. Nasza strażacka młodzież oraz dorośli strażacy - ochotnicy co roku uczestniczą w zawodach z zakresu ratownictwa wodnego zdobywając wysokie miejsca. W roku 2009 wzięliśmy udział w Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków w Płetwonurkowaniu - w Pile, na jez. Płotki. Drużynowo byliśmy lepsi od ekipy reprezentującej JRG1 Kalisz! Dobrym wynikiem cieszyć się mógł również dh Artur Szuleta - obecny podchorąży SGSP w Warszawie, który w konkurencji indywidualnej zajął V miejsce.


             Artur Szuleta podczas Mistrzostw Wielkopolski w płetwonurkowaniu

             Zajęcia podczas obozu w Lussowie

Od września tego roku, jeden z lekarzy - strażaków OSP Kalisz, wieloletni pracownik pogotowia ratunkowego w Kaliszu - dh lek. med. Maciej Janiak prowadzi szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które obejmuje tematy takie jak: materiały i środki pierwszej pomocy, RKO, pierwsza pomoc przy: utracie przytomności, zranieniach, krwotokach, urazach głowy i kręgosłupa, urazach kości i stawów, zatruciach, urazach termicznych, ukąszeniach, użądleniach, pogryzieniach; pierwsza pomoc w wypadku ciał obcych w organizmie, pierwsza pomoc poszkodowanym środkami  promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi, przenoszenie i ewakuacja poszkodowanych oraz opieka nad poszkodowanymi w miejscach doraźnie urządzonych. W szkoleniu uczestniczy głównie młodzież w wieku od 15 do 18 lat, wykładom przysłuchują się jednak również młodsi. Szkolenia dla starszych strażaków odbywają się także, jednak w innym okresie.


Kurs pierwszej pomocy
 
Co roku reprezentacja OSP Kalisz bierze udział w miejskich zawodach sportowo - pożarniczych, które ostatnimi laty odbywają się na stadionie „Calisia”. W 2009 roku, z wyjątkiem kobiecej drużyny pożarniczej „C”, wzięliśmy udział we wszystkich kategoriach wiekowych!


              Instruktaż przed startem

                Podsumowanie zawodów sportowo - pożarniczych przez naczelnika

Dokładamy wszelkich starań aby poszerzać horyzonty młodzieży, dążąc do tego poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, propagując przepisy przeciwpożarowe w środowisku, rozwijając sprawność fizyczną poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki, poszerzając wiedzę kulturalno - oświatową i historyczną z uwzględnieniem problematyki przeciwpożarowej oraz sprawując opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

             Intensywne zajęcia na basenie

             Drużyna po rozdaniu nagród wieloboju sportowego,
który odbył się podczas obozu w Lusówku

 
 
Jesteś żądny przygody?
Chcesz przyłączyć się do grupy prężnie działających osób?
Interesuje Cię straż pożarna, nurkowanie, ratownictwo itp.?
Chcesz się przysłużyć dla społeczeństwa?
Chcesz nosić zaszczytny tytuł strażaka?
Dołącz do nas, spełniając odpowiednie wymogi i zapisując się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu!
 
  Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie jakichkolwiek treści ze strony internetowej OSP w Kaliszu bez zgody autora surowo zabronione. Copyright by Wojciech Śniegula.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja